Sinefekt

...展开
收起
Sinefekt, 1983 y\u0131l\u0131nda abs film stüdyolar\u0131 ve baz\u0131 ajanslar\u0131n kat\u0131l\u0131m\u0131yla kuruldu. Türkiye'ye en iyi post prodüksiyon hizmetlerini sunmakta öncülük etmi\u015f olan Sinefekt, 1984 y\u0131l\u0131nda tüm laboratuvar malzemelerini yeniledi. Ard\u0131ndan 1986 y\u0131l\u0131nda ses ve video stüdyolar\u0131n\u0131 yan\u0131 s\u0131ra bir de telesine sistemi kurdu. Aral\u0131k 2000'de Türkiye'nin ilk ve tek kodak imagecare program\u0131na kabul edilen film laboratuvar\u0131 oldu. Gerek kapasite, gerek kalitesiyle tüm ihtiyaçlar\u0131 kar\u015f\u0131layacak düzeyde olan bu laboratuvar, Türkiye'de halen lider konumdad\u0131r.

关于
加入会员时间
2018年09月

关于
加入时间
2018年09月
来访用户
Sinefekt
Sinefekt